ENGLISH

 

VIETNAMESE

 

 

 trần  kiêm  đoàn

trankiemdoan.net

trankiemdoan@gmail.com

 

 

 

Nhảy múa như không có kẻ nh́n,

Yêu thương như thể buổi đầu tiên,

Hát như chẳng có ai nghe tiếng,

Sống tựa đất trời một cơi riêng.

 

Dance as though no one is watching,

Love as though you have never loved before

Sing as though no one can hear you

Live as though heaven is on earth.

 

 

 

 

* khoahoc  * art2all.net

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thơ:

Đạo t́nh điếu văn tiễn biệt cư sĩ Trần Quang Thuận

Lại thu

Răng cứ đ̣i thương Huế

Tiễn biệt bạn Hồ Phùng / Cáo phó

Vĩnh Phối : Nghệ thuật trung thực với chính ḿnh

Điếu hương tiễn biệt Đoàn Tuyền Châu

 

văn:

Hấp hôn tôn nữ

Đặng Nho và chút duyên văn nghệ Huế trên đất Mỹ

Nâng chén cười tan nỗi ngậm ngùi

 

bút luận:

Tâm sự với bạn hiền sắp xuất gia đi tu

Phỏng vấn TKĐ: Phật giáo và chính trị trước t́nh h́nh toàn cầu hóa hiện nay

Tạp chí Văn Hóa Phật Giáo

Theo Sư vào chợ, T́m Phật giữa đời

 

văn thơ nhạc họa thân hữu:

Tia ló - Trần Ngọc Cư

Văn thơ Lê Duy Đoàn

Hội họa Lê Duy Đoàn

Xin lỗi mùa xuân

Ngày ấy tuổi học tṛ

Nắng xuân

Th́ thầm với thơ

 

thơ xướng họa :

Tự trào sinh nhật 68 ( Trần Kiêm Đoàn, Hà Nguyên Tường)

Như hạt bồ đề ( Trần Kiêm Đoàn, Lộng Chương, Lê Duy Đoàn, Nguyễn Khôi,

Nguyễn thị Duyên Sanh, Linh Đàn)

Bài cho trường cũ (Lộng Chương/Lê Duy Đoàn/Trần Quốc Phiệt/Trần Kiêm Đoàn)