NGẪU  HỨNG THNG TƯ

 Tặng  Cao Điền , Đon, Thọ, Lm

 

Nghe mộng người vẫn xanh lng đại hải 

Tủi phận bo quanh quẩn một khc sng

Vẫn mỗi ngy  ging triều  ln hai bận

Ng my trời sao lắm nỗi phn vn

 

Ta đứng lại m người đi mun thuở

Nn ngu ngơ đn lạc điệu giữa đời

Nghe "c độc như một lai chim c "

Rc mn sương cho dậy nh trăng chơi

 

Hong Ngọc Đức

Thanh Đa Xứ 29-4-2006

                           

thn hữu

trang nh