Thu Hong

 

CHN RƯỢU ĐẦU NĂM

 

                   

Rt rượu đầu năm,
Ta lại mời ta,
Chn đầy, chn cạn,
Chn vơi lại đầy.

Rt rượu đầu năm,
Ti xin mời bạn,
Rượu nghĩa, rượu tnh,
Uống đi cho cạn.

Rt rượu đầu năm,
Rt đầy năm thng,
Vo tuổi lục tuần,
Ta lại gặp ta.

Rt rượu đầu năm,
Rt đầy thương nhớ,
Rt qun hận th,
Cho đời thm vui.

Rt rượu đầu năm,
Rt đầy hạnh phc,
Rt tan muộn phiền,
Bnh yn cuộc sống.

Rt rượu đầu năm,
Rt thm hy vọng,
Rt bớt c đơn,
Cho đời vui mi.

Rt rượu đầu năm,
Rt đổ cng danh,
Rt vơi ph qu,
Cho đời nhẹ hơn.

Thu Hong
 

 

thơ văn thn hữu