Trần Kim Đon

 

 

 

BI THƠ LM TRN MY BAY 

 

Sẽ l một trọng tội nếu yu nước mnh như yu một bi thơ
Yu đến thăm đi về như du khch
Yu chụp hnh khen nhau trẻ đẹp
Yu m Việt Kiều khoe mẻ t đ la

Qu hương mnh chinh chiến đ qua
Trong ng hẻm cũng c ph qun nhậu
Nghe ton tiền tỷ resort sn gn đại gia xuất khẩu
Gi nh đất Bắc H gy sốt tới C Mu

Bn v số nui thn bn nước lm giu
Đất nước biển trời nhiều nơi pht mi
Ti về Huế khc cười với bạn b hỡi qu hương yu dấu
Ngỡ ngng nghe sng ni bn từ lu

Khch mua bn l cng ty v quan chức
Mặt hng sale l cương thổ hong triều
Mỹ , M Ranh, Hương Giang, lăng miếu
Ng gi trao mnh mng lạc nền xiu

Ring chi Huế m cả đất trời nước Việt
Từ Bắc v Nam chủ mới rặt qun Tu
Được sơn phết dưới mun ngn hnh tướng
M Nhật Phi Hn đều l Đại Hn vẽ thm ru

Sớm gh Nha Trang
Con đường ven biển đang trở thnh Chợ Lớn
Bảng hiệu khắp nơi chi cht chữ Nga Tu
Mới l mặt đ nghe cho hẩu lớ
Đ. mẹ my tao thứ rặt An Nam

Chiều về Đ Nẵng
Bi biển chia l che ro kn mt
Nghe tiếng Tu chẩu lớ cấm vo đy
Tao đ ni người Việt Nam v ch
Chn mươi năm đừng vc mặt tới nơi nầy

i ho kh thuở xuống đường xuống phố
Nguy biến sơn h hảo hớn Huế đi m
Hy ln tiếng như một người biết ni
Hy nhn quanh như kẻ chằng đui m
 

 

EVA AIRLINES 11-4-2018
Trần Kim Đon


 

thơ sng tc

thơ

trankiemdoan.net