Trần Kiêm Đoàn

 

 

BỞI THU LÀ HUẾHạnh phúc như tuổi thơ
Đi trên đường ước mơ
Lời hẹn thề cánh mỏng
Bay t́m nhau vu vơ

Hoa bâng khuâng thuở ấy
Nở vàng cửa Hậu xưa
Thu về qua xóm Huế
Trời nắng nắng mưa mưa

Năm mươi năm ngoái lại
Nhà số cũ rêu mờ
Bóng em lần tràng hạt
Sau cửa kính rào thưa

Người yêu Huế v́ thu
Hay bởi thu là Huế
Dung nhan buồn đổ lệ
Hoài nắng nắng mưa mưaTrần Kiêm Đoàn

 

thơ sáng tác

thơ

trankiemdoan.net