TRẦN KIM ĐON

 

Bạn hiền,
Sớm đầu năm dương lịch 2015, tại hạ đang ngồi uống tr xanh một mnh. Con chu về thăm rủ nhau đi trượt tuyết ở Lake Tahoe từ lc 5 giờ sng. Mở mail, bỗng dưng thấy hnh Brigitte Bardot, ti tử nổi tiếng được mệnh danh l c đo nguyn tử từ thời mnh cn học tiểu học. Nay l một b gi i-meo. Tự nhin mnh nghĩ đến sự v thường của cuộc sống v đọc một cht thơ, dịch vi cu thơ v lm thơ Hn, Việt, Ty, Tu tạp-p-l cho vui với ước mong tm ci Thường trong sự V Thường của cuộc sống.
Chc cc bạn đi khi cũng rng đi tm ci vui nho nhỏ, ci thường tẩn mẩn v ci buồn sương khi với bng dng giọt sương đầu ngọn cỏ như thế.
TkđBrigitte Bardot thời xun xanh v thời ln lo

Dịch m

Thị đệ tử
Thn như điện ảnh hữu hon v,
Vạn mộc xun vinh, thu hựu kh.
Nhậm vận thịnh suy v bố u,
Thịnh suy như lộ thảo đầu ph.

Vạn Hạnh Thiền Sư
 

 

Dịch thơ
Dặn học tr
Thn như nh chớp c rồi khng,
Cy cối xun tươi, thu ho hon
Thế cuộc mất cn chi phải sợ
Được thua đầu cỏ giọt sương trong.

Nguyn Thọ tkđ
 

Nguyn Tc
示弟子
身如電影有還無,
萬木春榮秋又枯。
任運盛衰無怖畏,
盛衰如露草頭鋪。


Impermanence of Life
Regard this phantom world
As a star at dawn, a bubble in a stream,
A flash of lightning in a summer cloud
A flickering lamp a phantom and a dream.


This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.


A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.


Welcome and entertain them all!
Even if theyre a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.


The dark thought, the shame, the malice,
meet them at the door laughing,
and invite them in.


Be grateful for whoever comes,
because each has been sent
as a guide from beyond.

 

 

thơ sng tc

thơ

trankiemdoan.net