Khai bt đầu năm ty

Trần Kim Đon

 

Hồ trường rt hết hay chưa,

Nửa lưng chn cạn, nửa chừa mai sau…

 

 

Từ buổi ra đi tm cuộc sống

Cứ mỗi Xun về nhớ cố hương

Phong Chu lạc tch buồn trăm trứng

Man mc hồn qu giữa mộng thường

 

Chiều nay cứ ngỡ Ba Mươi Tết

Ng bng ta b đn lịch Ty

Sng Mỹ Giao Thừa như pho Việt

Qu Người, qu Mẹ đn ai đy

 

Một năm cũng chỉ mười hai thng

Sớm tối trời trăng cũng một ngy

Bn nớ, bn ni cn lận đận

Đi ngho, sang cả c ai hay

 

Rủ nhau dăm đứa chiều khai hội

Đất Mỹ nhớ nh nhắm rượu cay

Gi Xun Nguyễn Bnh ngy ngy ht

Si Gn thuở ấy tnh ca say

 

Mặc ai khai hỏa ta khai rượu

Nh văn khai bt gi khai trầm

Mở tung cnh cửa khng ro giậu

Lối vo khng ng nẻo khai tm!

 

                                    Trần Kim Đon

                                    Shade Tree, chiều cuối năm 2007

 

 

thơ

trang nha