TRẦN KIÊM ĐOÀN

 

LẠC ĐẠO

chiều Noël
 

 

 

Chiều Noel uống rượu bồ đào
Nghe thăm thẳm hơi men nồng cháy đất
Tuổi gần tối nhá nhem buồn đối mặt
Nên hẹn về trong giấc ngủ hồng ân

Đi về ngủ thiếp trong sương tuyết
Xa tắp mùi hương ngự dáng trầm
Giáo đường chuông đổ sương khuya lạnh
Đêm mấy ngh́n năm Chúa xuống trần

Tin chốn trần gian c̣n có Chúa
Như tin tánh Phật ngự trong tâm
Bác ái quên ḿnh trên thánh giá
Từ bi buông xả hết châu thân

Chúa Phật không già theo phế tích
V́ Người hiện hữu bởi thương yêu
Đêm nay quỳ dưới chân Thiên Chúa
Nhưng sớm ngày mai lạc cũng nhiều

Lạc nẻo đường xưa huyền diệu quá
Ba Ngôi - Tam Bảo cơi Ta Bà
Thiên đường địa ngục con đường lạ
Lạy Chúa về đâu mây trắng qua

Sacramento, Giáng sinh 2014
Trần Kiêm Đoàn

 

 

thơ sáng tác

thơ

trankiemdoan.net