TRẦN KIÊM ĐOÀN

 

MẸ VỀ, MẸ ĐI

 

Nhớ về Mẹ...
Thành thật chia buồn với anh chị Vi Sơn & Lucie Quế

                                                                  TKĐ

 

 


Mẹ về từ cơi vô biên xứ
Sống gởi thác về Mẹ lại đi
Trăm năm bến cũ đời cô lữ
Sum họp nào rồi cũng chia ly

Kỳ quan vũ trụ so ḷng Mẹ
Chẳng có nơi nào sánh diệu tâm
Quê người quê Mẹ t́nh nhân thế
Mẹ của ḷng con Mẹ Việt Nam

Điện báo quê nhà tin Mẹ mất
Nửa khuya trăng lặn Mẹ đâu c̣n
Viễn xứ không kề bên gối Mẹ
Bỗng thấy ḷng đau cả nước non

Nén hương con thắp dâng về Mẹ
Ḷng Mẹ cao vời như núi sông
Rước hết hồn thiêng đang ứa lệ
Mẹ của muôn người Mẹ của con


Sacramento, Rằm tháng Năm, Quư Tỵ - 2013
Trần Kiêm Đoàn

 

 

 

thơ sáng tác

thơ

trankiemdoan.net