TRẦN KIM ĐON

          

MƠ BNG VU LAN C MẸ VỀ 

          Dng mẹ hiền khoai sắn chn qu

          Tiếng ai cn đọng sau hng tre

          Vng thu mới đ m xa cũ

          Mơ bng Vu Lan c mẹ về

 

          Những nỗi đau đời khng hẹn trước

          Mẹ gi con bỏ mẹ, con đi

          Tha hương cố l đời xui ngược

          Nước mắt buồn thiu đọng những g

 

          Đợi mi mn mẹ về qu hương

          Qu hương của mẹ trời Ty phương

          Chẳng phải bn trời xe ngựa ấy

          Lối thin thu xa khuất dặm trường

 

          Vườn cau trước ng, bụi chuối sau h

          Nhớ mẹ qu tất tả con về

          Cửa tre đi cnh con lay gọi

          Mẹ mất rồi chẳng c ai nghe

 

          Rồi những Vu Lan Rằm Thng Bảy

          Mắt trầm hương vẳng tiếng chung cha

          Nhắc Mục Kiền Lin con nhớ Mẹ

          Con, một đời, vọng mi thu xưa.

 

Trần Kim Đon

 Ma Vu Lan 2005

 

thơ sng tc

thơ

trankiemdoan.net