TRẦN KIÊM ĐOÀN

 

MỚI ĐÓ

 


Mới đó nửa đời quên pháo Tết
Hoa mùa Xuân thay lá mùa Đông
Cánh hạc vàng vút trời xanh biếc
Mặt nhân gian rám nắng mai hồng

Mới đó Xuân tàn hoa rụng hết
Đầu sân hôm trước chẳng c̣n mai
Tâm xa thiền ngữ chim không hót
Nên ngày qua dấu cũ tàn phai

Mới đó hoàng mai thành cổ mộc
Chú thiên đường kinh ảo vọng hoàn không
Ta lặng lẽ quay về Tu Bụi tĩnh
Em kiêu sa khóc suốt một ḍng sông

Mới đó mà trăng tàn nguyệt xế
Mắt huyền mơ lạnh bóng sương mờ
Chân em bước tương lai thành dĩ văng
Chuyện một thời thành chuyện kể ngày xưa

Mới đó hôm qua là kiếp trước
Men thời gian rượu xế nghiêng bầu
Này bằng hữu vội vàng chi uống cạn
Đâu dễ ǵ gặp lại kiếp mai sau

Mới đó ta về trong rỗng lặng
Ba mươi năm băo nổi ly hương
Ḷng ta là gió trên đồng vắng
Tan loăng mơ hồ với cỏ sương

Sacramento, sớm uống trà đầu năm 2014

Trần Kiêm Đoàn

 

 

thơ sáng tác

thơ

trankiemdoan.net