Ma Thu Cali

 

Trần Kim Đon

 

 

Ma Thu Ca Li

Về đi để nhớ

L vng tm đỏ

Xa lộ sương chiều

Xe v tnh yu

Rất nhiều lại t

Tnh im thin tht

Rất t lại nhiều

Từ ng c liu

Nắng chiều tm lịm

Thu về em đếm

Phố lạnh đường đm

nh đn trn l

Nhn nhau gần qu

Thấy cả c đơn

Mn cuộc mộng thường

Buồn hơn l rụng

Lắt lay xế bng

Em cũng heo may

Ma Thu qua đy

Cầm tay hỏi nhỏ

Tuổi vng mấy độ

Em c vo Thu

 

Sacto - Cali đầu Thu 2007

Trần Kim Đon

 

 

Autumn in California
Come back to remember
The leaves of red, gold and amber
The afternoon foggy highways
Moving vehicles and passions
So many yet so few
While secret love
So little yet so much
From a gate quite solitary
The sunset purples deeply
Each autumn you count
Dark streets in cold towns,
Night lights on leaves.
Beholding each other too close
We feel all our loneliness.
When dreams are gone
It's sadder than falling leaves
Flittering in the shadows
Ethereal just like you.
Autumn has come here
Holding your hands, I ask softly:
"Golden years are fleeting by
Have you arrived in autumn...?"

 

Hoang Tam

 

thơ

trang nh