TRẦN KIÊM ĐOÀN

          

MÙA XUÂN HUYỀN TRÂN ƠI

  

 

Nhánh đào chưa nở vội

Đợi đến mùa xuân sang

Má hồng đào chưa thắm

Đợi tin người trăm năm.

Có phải Huyền Trân về Chiêm quốc

Áo khăn lụa ngọc trả cho người

T́nh ơi một thuở đường phiêu bạt

Tiếng lạnh rừng Chàm: Tiếng Khắc Chung.

Có con voi trắng dừng chân lại

Kiệu rước mù tăm ai thương ai

Mảnh đất Ô Châu là sông núi

Không run cùng nhịp trái tim người

Châu Ô, châu Rí châu nào nữa

Mà mảnh t́nh tan Huyền Trân ơi!

Mùa Xuân sông núi ḷng se lạnh

Từng mảnh vàng tăm vỡ cuối trời

Sao ta không đổi mùa sông núi

Mà đổi mùa Xuân Huyền Trân ơi!

 

     Trần Kiêm Đoàn


 

 

thơ sáng tác

thơ

trankiemdoan.net