TRẦN KIÊM ĐOÀN

 

Văn nghệ Phật Đản 2560 (2016)

MỪNG TÂM TRONG
ĐỨC PHẬT MỚI RA ĐỜI

 Gió từ muôn phương lại
Nắng từ ba ngàn thế giới qua
Mắt sáng, tai thông, mũi tinh, lưỡi bén
Và thân tâm ngũ uẩn lộng Ta Bà

Hôm nay ngày Đản Sinh đức Phật Thích Ca
Ngài đă ra đời 2.600 năm về trước
Gót sen hồng bảy bước nở hoa
Vườn Ngự b́nh minh nắng sớm hoan ca

“Trên trời, dưới đất, độc nhất có ta!”
Nghe ǵ không ông tiên A Tư Đà
Thấy ǵ không bảy tầng trời Đâu Suất
Ông Phật trong ta, ông Phật trong người là duy nhất

Không ai thay thế giùm ta
Thành bại, ngộ thông tất cả kiếp thân nầy
T́m lại chính ḿnh
Thấy được chính ḿnh là viên thông tất cả

Bạn hiền ơi những chân trời mới lạ
Nh́n ngắm, thương yêu không ai thay thế cho ta
An lạc, khổ đau chỉ có ḿnh nếm trải
Biết t́m ai khác nữa ở ngoài ta

Hằng hà sa số sinh linh trong ba ngàn thế giới
Là hằng hà sa số Phật, bồ tát, thanh văn tự tại
Phật trong anh, trong chị, trong tôi
Phật là ta t́m đâu xa ra khỏi cuộc đời

Đức Thích Ca giảng kinh 49 năm nơi trần thế
Rồi ra đi trở lại nẻo quê xưa
Nhưng vẫn có vô số người hiểu đạo
Đâu sá ǵ dài ngắn một giấc mơ

Mừng Khánh Đản trần gian về hiển ngự
Đá sỏi cũng xôn xao lồng lộng đất trời
Bởi tánh Phật có trong từng hơi thở
Đảnh lễ trong ta một ông Phật mới ra đời

Sacramento, rằm tháng tư, Phật Đản 2560
Trần Kiêm Đoàn
 

 

thơ sáng tác

thơ

trankiemdoan.net