TRẦN KIÊM ĐOÀN

 

NHƯ HẠT BỒ ĐỀ

 

 

 T́nh em như hạt bồ đề
Khi cho là nhận khi về là đi
Áo bay mặc gió sân si
Tâm không rỗng lặng ngại ǵ đường xa

Bỗng dưng mùa hạ trời phương ngoại
Nắng xế vàng hanh ta nhớ em
Đời đă hoàng hôn ḿnh lại gặp
Hát độc hành ca đi trong đêm

Như sáng hôm nay ngồi độc ẩm
Vị trà Bắc Thái hồn quê hương
Chén xưa vỡ nửa vành môi thấm
Một nửa c̣n nguyên vẫn dễ thương

Sương khói quê người ta ngẫng mặt
Ngó về quê mẹ thành rêu phong
Vu vơ nhen mảnh đời phiêu bạt
Thả trôi dài theo một ḍng sông

Em nâng vạt áo thời Đồng Khánh
Vớt củi rều hoài niệm bến xưa
Núp trời sau bóng bia Quốc Học
Hỏi mưa t́nh đă tạnh hay chưa
 

 

Grass Valley, Hè 2013
Trần Kiêm Đoàn

 

 

 

thơ sáng tác

thơ

trankiemdoan.net