TRẦN KIM ĐON

 

Sng tỉnh rượu rủ nhau về k ức
 

Tặng L Tường Lm.
Nhớ Đon Thạch Hn vừa mới mất

                                    v Thu Vng đang ở Mỹ
 

 

Sng sớm hm nay mnh tỉnh rượu
Đm qua buồn ngồi uống đến tn canh
Mới vo thu Cali di nắng hạn
Mưa đầu ma độc ẩm chn tr xanh

Lan man nhớ thư bạn b viết vội
Chẳng đầu đui voi chuột chuyện đm rồi
Bạn c biết nỗi buồn chen bng tối
L xng x họ xự chuyện khc cười

Mnh đọc lại những dng thư đ gởi
Bỗng nao lng v những chuyện đười ươi
Khi tỉnh rượu tưởng v thiền chnh niệm
Nhưng vườn tm hoa l ho mất rồi

Ta c thể rủ nhau về k ức
M tm quanh xa lạ chợt thn quen
B bạn vắng tuổi gi đang muốn khc
Ta l ai m v niệm khng tn

Trời hửng sng mưa đầu ma đ tạnh
Những giọt mưa rơi xuống vỡ tan tnh
Qun Rất Huế Nguyễn Đặng Mừng: nhớ qu!
C Thu Vng Đon Thạch Hn ngy xanh

Cơn mưa đầu ma Cali: 25-9-14
Trần Kim Đon

 

 

thơ sng tc

thơ

trankiemdoan.net