TRẦN KIM ĐON

 

Tạ n

 

 

 

 

 

Sng nay dậy cm ơn bầu trời xanh

Min man my trắng nhẹ vờn quanh

V thường như giọt sương mai nhỏ

Tan biến bất ngờ dưới nng hanh

 

Xin tạ n những dng nước mắt

Dạy cho ti biết qu nụ cười

Khng bể khổ tm đu ra hoan lạc

Hạnh phc l bến đổ cuối đời

 

Xin tạ n cả những hận th

Đời mnh như nhịp đập hoang vu

Ght đời mới biết thương đời thật

Trong ci suy tư giữa mịt m

 

Xin tạ n ging bo giữa đời

Thong mong manh như ảo ảnh xa vời

Đến đi như kẻ v bin xứ

Diệu l nương về một bến khơi

 

Sacramento, ngy Thanksgiving 26-11-2010

Trần Kim Đon

 

 

 -oo))((oo-

 

 

I am Thankful for ...

 

I am thankful for skies of blue
Surrounded by soft clouds of white
Impermanence like the morning dew

Fragile life under the sunshine

 

I am thankful for all the tears I have cried  
For they have taught me to appreciate laughter
Miserable has given me the joy of mine  
The happiness that comes eventually forever

 

I am thankful even for hatred 
My life has been quite upbeat
For hate that is meant love
As our memories grow

 

I am thankful for the storms I have encountered
Knowing that everything is illusionary afar
Realization that they are only taste of wanderer

Gate, gate, paragate, paramita.

 

 

thơ sng tc

 

thơ

 

trang nh