TRẦN KIM ĐON

 

Mừng Xun Qu Tỵ

 

Về Qu Ăn Tết

 

X đi tờ lịch cuối năm

Thời gian nửa cạn rượu tăm nửa đầy

Tc ng chừ bạc như my,

Mười hai năm nữa ng đầy 80

 

Về lng chu nhỏ đnh hanh nhắc

Ta thấy ma Xun bỗng xế chiều

Qu xưa người cũ đi đu mất

Lặng lẽ cồn hoang mộ tịch liu

 

Lng cũ người đng m vắng bng

Những o những ch thuở đời xanh

Trai thanh gi lịch giờ ln lo

Nhớ nhớ qun qun chuyện chnh mnh

 

Chắc g cn gặp nhau lần nữa

Tay nắm bn tay thuở bp măng

Gầy guộc tre tn run ớn lạnh

Đồng tiền m lm hp da nhăn

 

Tuổi 68 về qu ăn Tết

Ba mươi năm gặp lại một lần

Cố nhen nhm ước mơ tm dĩ vng

Lạc thời gian nn chỉ thấy bng khung

 

Lau lch sng Bồ nước vẫn xanh

C ai chờ đợi tắm hai lần

Hỏi người giặt o trăm năm nữa

Vớt được g trong bọt đ tan

 

Qu khứ qua rồi qun khỏi nhắc

Tương lai chưa tới ngoảnh đi thi

Hiện tại vui ln khng sẽ mất

Chờ vui ai biết thuở no vui

 

Gặp nhau cứ kể như lần cuối

Nng chn cười tan nỗi ngậm ngi

Xun chn hay tn Xun vẫn mới

Bn trăm buồn mua lấy một niềm vui

 

         Thn Liễu Hạ ma gip Tết Qu Tỵ 2013

                           Trần Kim Đon

 

 

 

thơ sng tc

thơ

trankiemdoan.net