TRẦN KIÊM ĐOÀN

 

 

VỌNG GIÁNG SINH

 

Xin chúc bạn hiền đầy ước vọng

Niềm vui dưới thế cơi b́nh an

Thương yêu hoan hỷ khơi ḍng sống

Bác ái, từ bi hiện rỡ ràng

Chúc những ước mơ thành hiện thực

Giáng Sinh mừng đón ánh huy hoàng

Chiếu từ tâm thức đêm thần thánh

Năm Mới hương thiền Xuân cũng sang

 

 

***************************

 

CHRISTMAS SENSES

 

I wish you hope and joy in peace
Days filled with warmth and loving wisdom,
Compassion, mindfulness and so much more
May all your dreams come true
May you have an enlightened Merry Christmas
And a paramita New Year, too.

 

Sacramento, Mùa Giáng Sinh 2010             

Trần Kiêm Đoàn

 

thơ sáng tác

thơ

trankiemdoan.net