TRẦN KIM ĐON

 

Vọng Thu  hề

 

 

 

Vọng cố Thu hề! Vọng cố Thu.

Ng đồng một l rụng hay chưa

Ngy xưa tn nữ qua Thnh Nội

Trượt gt giy quan trạng đề thơ!

 

Thu về l đỏ xanh vng tm

Nhn sắc mu nn ngỡ l l hoa

Đu c phải ửng hồng l ngọt lịm

L khng hương hồn sắc cũng phi pha

 

Ta ci xuống hi Thu vng năm cũ

L se mnh quay mặt pha thanh tn

Con nước cũ tri xui về biển mới

Một dng sng ai tắm được hai lần

 

Ta như ve đất cuối ma Thu

Nỉ non buồn trong điệu ht hoang vu

Khi hết nắng tiếc giấc chiều ngủ muộn

Thuở xanh trời chừ bng xế trăng lu

 

Lng xa xứ nỗi buồn Thu nu gọi

Hạ qua rồi đời sắp sửa vo Đng

Ủ cht ấm đợi mưa dầm gi buốt

Vọng Thu hề! Thu c thật hay khng?

 

                                    Trần Kim Đon

                                  Napa, đầu Thu 2009

 

 

 

thơ

trang nh