BÁI NIỆM CUNG TIỄN THẦY THÍCH QUẢNG ĐỘ

 

 

 

 

 

 

 

Một Ngôi Sao vừa tịch lặn:
Pháp duyên hoàn mãn chu kỳ.
Diệu lý vô thường,
Thể tánh vô vi,
An nhiên tâm trong thị tịch.

Nhớ giác linh xưa,

Đệ Ngũ Tăng thống Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ:
Chín mươi ba năm trụ thế thăng trầm,
Bảy mươi ba tuổi Đạo thiền lâm tự tại,
Năm mươi sáu năm nhất dạ chí thành,
Chấp nhận khổ nhục tù đày,
Đem đuốc tuệ,
Tâm Từ bi.
Hành Trí Dũng

Thắp sáng quyền Tự do Tôn giáo:
Chân tăng Quảng Độ Thiền sư,
Đệ ngũ Tăng thống Phật giáo Việt Nam Thống Nhất,
Tăng già tứ chúng đồng tu,
Giữa cuộc đời tục lụy tham sân si,
Đem trí tuệ, từ bi làm phương đối trị.

Bái niệm Thầy Thích Quảng Độ:

Thuở vào đời Hoa sen trong Biển lửa,
Nguyện cứu đời Biển lửa giữa Hoa sen.
Im lặng chánh tâm là muôn trùng sư tử hống,
Thanh bạch an nhiên là tiếng hú chống gian tà.

Non thế kỷ dài Thầy đã đi qua…
Đạo Phật Việt Nam quặn mình theo lịch sử:
Tây xâm lăng chùa tháp biến rừng hoang.
Chinh chiến mở cửa Thiền thành cửa cấm,
Đạo Phật đã bao phen nếm trải thăng trầm…

Thầy là chứng minh sư,
Và cũng là chứng nhân lịch sử,
Nửa thế kỷ Đạo Phật Việt Nam trên đà phân hoá:
Khi Thống Nhất lụi tàn thành “Bất nhất”!
Khi lằn ranh không rõ Đạo và Đời,
Khi thế quyền dùng tôn giáo nhất thời,
Khi tu sĩ, tín đồ tung hô phường chính trị.
Những trò đời nghiệt ngã đến tang thương.
Nhưng Thầy vẫn là Thầy,
Hiện bóng Thái dương.

Bái bạch Giác linh Thầy!

Còn linh hiển đâu đây,
Xin chứng dám muôn triệu lời tâm niệm:
Giữa trùng trùng Nghiệp tòng Duyên khởi,
Không gian xa nhưng chánh niệm tại tâm thành.
Thầy là ánh sáng soi tận cùng bóng tối,
Nhưng bóng tối quá dày nên khó nhận ra nhau!
Kẻ xảo quyệt, người tâm thành, phường bán buôn tôn giáo,
Vây quanh Thầy lôi kéo áo cà sa.
Thầy tĩnh lặng như trường sơn trước gió,
Vẫn như như tự tại giữa Ta Bà…
Và làm thơ… Hoa nở giữa Chiều Đông:
“Bao độ cà tan cà nở nụ,
Mấy mùa lúa rụng lúa đơm bông.”

Cung tiễn Giác linh Thầy:

Thầy ra đi – xả bỏ trú thân – như “cà tan”, “lúa rụng”!
Nhưng cà sẽ trở nụ, lúa sẽ đơm bông,
Như vần thơ đầy đạo vị của Thầy.
Xả bỏ báo thân nương pháp thân sinh khởi,
Không như như thể tánh lại hoàn Không.

Thành tâm bái biệt cung tiễn.

 

Nam mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật

Sacramento, California 23-2-2020

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan