BÊN BỜ VỰC SÂU

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 – 2004)

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Hòang Ngọc Đức

Ôi cuộc sống đã bao lần mộng mơ

đã bao năm ngồi chờ mà nay còn vu vơ

Ta vẫn biết sóng vô thường sẽ đến

xóa lấp cuộc đời này mà sao còn vọng trông

Ôi con người với đêm hư tưởng mênh mông

Với mình anh mịt mùng

Đến bao giờ tìm gặp lại mình

Biết bao giờ nhìn thấy trời xanh

Mai về đâu mảnh linh hồn tội lỗi

đã tham sân một đời

Còn mong gì được thương

 

Ai ngày sau đứng bên bờ mộ sâu

Hát khúc ca giờ nầy sưởi ấm nguồn vũ phong

Ta đã bước giữa tay nâng vàng hương

Giữa mắt môi tình người mà nay đành nổi trôi

Ta đã uống biết bao nhiêu tình xanh

của quê hương ngọt ngào mà nay đành bội ơn

Ôi con người với đêm hư tưởng mênh mông

Với mình anh mịt mùng

Đến bao giờ tìm gặp lại mình

Biết bao giờ nhìn thấy trời xanh

Mai về đâu mảnh linh hồn tội lỗi

đã tham sân một đời

Còn mong gì được thương

Ơi này em chẳng có gì vĩnh miên

Giữa cõi đời tạm nầy thì xin người quên ta

Bài viết liên quan