CHÉN RƯỢU ĐẦU NĂM

Camera: DCS560C
Serial #: K560C-01254
Width: 3040
Height: 2008
Date: 8/7/02
Time: 15:37:59
DCS5XX Image
FW Ver: 3.2.3
TIFF Image
Look: Product
Sharpening Requested: Yes
Counter: [45277]ISO Speed: 125
Aperture: f16
Shutter: 1/100
Max Aperture: f2.8
Min Aperture: f22
Exposure Mode: Manual (M)
Compensation: +0.0
Flash Compensation: +1.0
Meter Mode: Evaluative
Flash Mode: No flash
Drive Mode: Single
Focus Mode: One Shot
Focus Point: –o–
Focal Length (mm): 64
White balance: Preset (Flash)
Time: 15:37:59.318

Rót rượu đầu năm,
Ta lại mời ta,
Chén đầy, chén cạn,
Chén vơi lại đầy.

Rót rượu đầu năm,
Tôi xin mời bạn,
Rượu nghĩa, rượu tình,
Uống đi cho cạn.

Rót rượu đầu năm,
Rót đầy năm tháng,
Vào tuổi lục tuần,
Ta lại gặp ta.

Rót rượu đầu năm,
Rót đầy thương nhớ,
Rót quên hận thù,
Cho đời thêm vui.

Rót rượu đầu năm,
Rót đầy hạnh phúc,
Rót tan muộn phiền,
Bình yên cuộc sống.

Rót rượu đầu năm,
Rót thêm hy vọng,
Rót bớt cô đơn,
Cho đời vui mãi.

Rót rượu đầu năm,
Rót đổ công danh,
Rót vơi phú quý,
Cho đời nhẹ hơn.

Thu Hoàng

Bài viết liên quan