CHIỀU ĐỒI THÔNG

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 – 2004)

Tiếng hát Thanh Phượng

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Hòang Ngọc Đức

Chiều đồi thông mây qua qua nhanh

Lòng ta bỗng nhớ người xưa

Nhớ nắng hôn vai mềm

Nhớ áo ai vương trên đồi gió

Nhớ mắt ai sầu mây

Tìm đâu em mây trôi năm xưa

Giờ đây gió trắng đồi hoang

Nhớ nhớ nhung nghẹn lời

Nhớ cánh chim bay tàn gió

Nhớ thương khung trời cao

Chiều đồi thông lặng lẽ mây trôi xa đời nhau

Chiều đồi thông tiếng hát ai chưa xanh cung đàn

Từng giọt nắng lặng lẽ phôi phai

Nhìn cuộc tình lặng lẽ đi qua

Để ta ngậm ngùi

Nhìn đồi xưa tàn  lụi thương đau

Này em gió cuốn tìm hương

Lá lá xanh chưa vàng

Có cỏ xanh chưa tàn úa

Nỡ sao em đành quên

Bài viết liên quan