ĐÃ CÓ GÌ ĐỔI THAY

NHẠC VÀ LỜI  : HOÀNG NGỌC ĐỨC

TIẾNG HÁT : TRẦN QUANG  LỘC

Đã có gì đổi thay, đã có gì đổi thay

Trong những ngày nơi chốn đây

Trong những ngày mất bóng người

Đã có gì đổi thay, đã có gì đổi thay

Khi chốn này không có tôi

Chim cứ về trên mái người

Chưa có gì thấy mỏi,

 mây vẫn đời trôi nổi,

chiều vẫn hồng đóa môi.

Và em ơi, ta vẫn làm bướm hoang

vườn xuân còn nắng loang

Nhưng hồn tôi đây thôi ngày thênh thang

Xin đón tôi bằng gương vỡ soi mặt người

cho vườn tìm thấy tôi lại

Xin đón tôi bằng then khóa mù dáng em

cho hồn tôi đến

Chưa có gì phải không, em vẫn còn đợi mong

trên tháng ngày nơi chốn đây

vườn hoa nở trăm nến gầy

Một sớm hồng đủ soi đôi mắt loài cỏ vui

và vẫn còn có bóng tôi

trên tháng ngày vang tiếng cười

Chân Trần

Bài viết liên quan