ĐÃ VÀNG THU XƯA

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 – 2004)

Tiếng hát Thanh Phượng

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Hòang Ngọc Đức

Hôm nay người trở lại,

Vẫn dòng sông xưa đó,

Vẫn nắng màu sơ ngộ,

mà nắng trong hồn,

ồ nắng trong hồn đã vàng thu xưa

 

       Hôm nay người trở lại 

       Không còn ai cùng ngắm

       những buổi chiều xám dần …

       chỉ có cây gầy

       trong gió ru hòai

       điệu buồn ban sơ

Rồi đây khói sương mù

là đâu quê nhà cũ.

Rồi mai bứơc  hư phù,

hỏi ai người trăm năm ?

     Sao nay người lại về ,

     chim ngày xưa khô tiếng

     chết lúc còn xanh mộng,

     để lá xưa giờ,

     để lá xưa giờ

     ngàn đời thôi xanh

Sao nay người lại về,

Ôm đàn xưa mà khóc

Tiếng hát thời lãng vọng,

thành bóng mưa mờ,

là bóng mưa mù

nhòa mờ dấu  xưa

Bài viết liên quan