ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUANG

 

 

Đảnh lễ chư Phật,
Tam Bảo mười phương.
Đốt nén tâm hương:
Nguyện sanh Cực Lạc.
Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật.

Thời gian vô thủy vô chung,
Không gian vô cùng vô tận.
Một kiếp phù sinh,
Mất còn như chiếc bóng.
Hội tụ muôn trùng,
Chánh niệm nhất tâm:

Trời bốn phương đông tây nam bắc,
Đất bốn mùa xuân hạ thu đông.
Đời người có có không không,
Nay cồn mai biển mênh mông vô thường.

Hỡi ôi:

Dẫu biết nhân sinh là giả tạm,
Như giọt sương đầu cành luân hồi tụ tán,
Nhưng tiếc thương ai ngăn nỗi cảnh từ ly:

Đêm 8 – 11 – 2019…
Tin Thầy ra đi.
Một thoáng hồng trần miên viễn vô vi,
Chuông tuệ giác gióng ba hồi Bát Nhã…
Đồng quán niệm:
Một hạt bụi trần cũng là tất cả,
Không sinh, vô diệt, chẳng Ta Bà.
Khóc hay cười ta cũng chẳng là ta,
Nương Chánh pháp nẻo quay về Tự tánh.

Nhớ Linh xưa,
Quê mẹ Quảng Bình,
Xuất gia từ thuở hoa niên,
Chày kình mãn giác.
Nội điển kinh luân dịch thuật đại trà trước tác,
Giáo thụ lưu văn thế hệ kế thừa.

Nhớ một thời,
Vận nước can qua.
Cơn lũ tràn bờ thời cơ bá đạo…
Áo vuông đầu tròn tượng đá cũng ba sinh.
Áo cà sa thấm đậm hương kinh,
Bay phất phới dấn thân cứu đời giữ đạo.

Ôi đuốc tuệ!
Đốt lên rừng giông bão…
Vững như núi bước ra ngoài quyền sáo,
Tu giữa bụi trần là giữ đạo minh tâm.

Sá chi đâu…
Những cặp kính màu,
Xanh đỏ tím vàng nhìn nhau thành ảo ảnh,
Những cái mũ vô minh vẽ tà, phong thánh,
Đã bay vèo từ nửa kiếp phù sinh.

Cung niệm đạo đồng,
Khắc dạ ghi tâm:
Sống từ BI lạc đạo khi đời trong,
Gươm TRÍ tung hoành khi đời đục.
DŨNG mãnh dấn thân thiền môn pháp lực,
Giải pháp nạn giữa đời chung pháp nạn tự thân.

Nhất niệm tâm kinh:
Đạo và đời vạn pháp anh linh…
Tâm thanh tịnh; chánh tà vô sở trú…
Tọa am thiền mây trắng thong dong,
Nhạn về soi bóng hồ trong,
Nhạn đi chẳng chút bụi hồng vương mang.

Duyên mới hoá thân,
Đê đầu bái biệt,
Đón người về như ánh đạo,
Tiễn người đi như bóng trăng,
Đồng tiếp dẫn A Di Đà Phật,
Cung tiễn Thầy Không Lại Hoàn Không.

Nam Mô A Di Đà Phật


San Jose, California , PL 2563, ngày 17-11-2019
Đệ tử Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan