điếu văn tưởng niệm Thích Huyền Quang

Đức Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, đệ tứ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, viện chủ tu viện Nguyên Thiều tỉnh Bình Định đã viên tịch tại tu viện Nguyên Thiều lúc 13 giờ chiều ngày 5 tháng 7 năm 2008.  Trụ thế 89 năm; tuổi đạo 69 năm.  Toàn thể Phật tử Việt Nam trong cũng như ngoài nước, không phân biệt, đều đau buồn và thương tiếc vị cao tăng đã dày công phụng hiến trọn đời cho dân tộc và đạo pháp.  Nhiều lễ tưởng niệm và thọ tang đã liên tục được tổ chức trong nước và hải ngoại để truy niệm giác linh Hòa Thượng Thích Huyền Quang.

*

* *

ĐIẾU VĂN

Thành kính tưởng niệm và bái biệt giác linh

Đại Lão Hòa Thượng tân viên tịch Thích Huyền Quang.

***

Đọc trong lễ tưởng niệm thọ tang tại tu viện Kim Quang.  Do đoàn Cựu Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử và Gia Đình Phật Tử Kim Quang, thủ phủ Sacramento, tiểu bang California, Hoa Kỳ phối hợp tổ chức ngày 12 tháng 7 năm 2008.

Tam Bảo trang nghiêm

Một lòng thanh tịnh

Tứ chúng tâm thành đồng niệm:

Nam mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật

Hướng về giác linh Thầy: Cầu nguyện!

Trầm hương

Dấy tự

Lòng thành

Hải ngoại, Hoa Kỳ, phương xa ngưỡng vọng

Tâm văn tưởng niệm dâng Thầy

Khi đã có, xa muôn trùng vẫn có

Khi đã không, bên gối vẫn hoàn không

Trời đất mênh mông

Nước non ngàn dặm

Ngưỡng mong chứng giám.

Kính ngưỡng bạch giác linh Thầy:

Tiếng Người đang gọi

Bên trời quê hương

Thuyền từ vừa tới

Giữa cõi vô thường

Huyền diệu

Quang minh

Huyền Quang là nguồn sáng diệu kỳ

Chuyển lửa trí tuệ, từ bi hướng Phật

Ôi! Ngọn lửa của mấy nghìn năm chưa bao giờ tắt

Thương hết muôn loài sáng khắp từ BI

Phá vô minh TRÍ tuệ diệu kỳ

Đại nghĩa thắng hung tàn uy nghi DŨNG mãnh

Trước sóng gió tinh thần Bi – Trí – Dũng

Đạo giữa đời nguyên khối chẳng ly tan.

Nhớ Thầy xưa:

Tám mươi chín năm trước ra đời trên quê hương Bình Định

Tuổi hoa niên duyên hợp cửa thiền

Hòa thượng Bích Liên phú pháp hiệu Huyền Quang

Mười bảy tuổi thọ Tam đàn Cụ Túc

Bao năm trụ thế

Tuổi đạo viên toàn

Thế cuộc vần xoay Đạo Pháp thăng trầm

Đất nước, người dân, pháp thân, công hạnh

Nẻo đạo, đường đời, Thầy chung gánh nghiêng vai

Từ thuở Lý Trần non sông và đạo pháp

Sông núi, cửa thiền đâu phải riêng ai

Chúng sanh tùy nghi mà hóa độ

Phương tiện tùy pháp mà phụng hành

Sáu mươi chín năm Thầy hóa đạo quần sanh

Không phân biệt Bắc Nam tông phái

Giáo pháp Phật Đà như đại hải

Tâm bồ đề kiên cố tùy duyên

Ngày Thầy về:

Giữa thế gian nầy

Phật Giáo Việt Nam

Đất nước can qua, trên đà thử thách

Tự viện chùa chiền phân cách triền miên

Chuyện đời thường giữa thế đạo, thế quyền

Tương tác, tương hành như thuyền với nước

Thầy sống đạo giữa dòng đời xuôi ngược

Nước đục, nước trong thuyền vượt giữa dòng

Buông tay: Thuyền vỡ

Quá độ: Thuyền chìm!

Đường trung đạo riêng tìm quán chiếu

Sức mạnh cửa Thiền là hải triều tịch lặng

Lấy nhà tù làm nơi thiền thất

Đem lòng từ hóa giải cuồng si

Về nước Phật Thầy vừa ra đi

Lá xưa về cội nước quy non ngàn

Trăm năm sen nở sen tàn

Vĩnh hằng một đóa sen vàng tâm hoa

Kính bái biệt Thầy:

Cung nghinh mùa sen đã nở

Bái biệt mùa sen vừa tàn

Nở hay tàn là huyễn tướng chốn trần gian

Tánh thật muôn loài không tan, không tụ

Sống, già, bệnh, chết là chuyển hóa xoay vần

Nay Thầy tạm xả báo thân

Nhẹ thênh về nước Phật

Khi thương nhớ đã biến thành tâm cảm

Thì đóa sen xưa Ca Diếp vẫn còn

Cười mỉm không lời mà nặng tựa Thái Sơn

Vì sen ấy không còn hình tướng nữa.

Mà sen là hơi thở

Là ngọn Lửa Từ Bi

Là ánh sáng diệu kỳ

Đi vào lòng đại ngã

Ôi! Những nguồn tâm linh cao cả

Đến và đi ngoài sáu ngã luân hồi.

Là anh linh hỷ xả báo ân đời

Bờ giải thoát đến là đi nguyên vẹn

Đảnh lễ Thầy thuyền Từ tới bến

Bái biệt Thầy cung đón tự chân tâm.

Nguyện giác linh Hòa Thượng từ bi chứng giám.

Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan