Giã Biệt Tinh Châu

Thơ Phan Như

Nhạc Cao Hữu Điền

Tiếng hát Trần Quang Lộc

 

Thôi xin chào sợi dây leo màu xanh

Đã dịu dàng buộc lấy đời anh

Tôi dâu dám ở chốn  nào lâu quá

Cánh chim hèn nhớ cội mong manh

 

Thôi xin chào đôi mắt màu rêu

Đã ngậm ngùi xa dấu nhìn theo  

Tôi đâu dám phụ phàng chi mấy

Nhưng ra đi là chuyện đã liều

 

Xin giã biệt tinh châu

Một phố nhà chếnh choáng trời sao  

Mai kia ở tầng cao gác lộng

Cũng xin trồng mấy cọng xanh xao

 

Xin xa dấu ngọt ngào  

Dù đi tìm có được chi đâu

Mai kia dưới chân trời xa ngái 

Thương nhớ bạn bè năm tháng cùng nhau

 

Mùa hạ 1985

Bài viết liên quan