Họa Sĩ THANH TRÍ Tiểu sử – biography

Sacramento 1987

Thanh Trí

– 1961: Tốt nghiệp ưu hạng khóa 1 trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế.

– 1962: Tốt Nghiệp Khóa Sư phạm hội họa tại trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định, Sài Gòn.

– 1993: Tu nghiệp về hội họa, và tốt nghiệp về Design Drafting tại Cosumnes River College Sacramento.

– 2005: triển lãm tranh về thập niên 1980 –1990. Tập “Tranh và Thơ Thanh Trí” được ra mắt  tại miền Nam California, USA.

– 24 năm dạy hội họa tại các trường trung học ở Nha Trang (Nữ Trung Học Nha Trang, Hàn Thuyên) và Sài Gòn (Nguyễn Du, Văn Hiến).

Đến Hoa Kỳ năm 1987, thời gian đầu hành nghề họa sĩ tự do. Đã tham dự trên 40 cuộc triển lãm chung và cá nhân tại Việt Nam và nhiều quốc gia từ 1965 đến 2009.

Đã được các giải thưởng :

Autumn forest spirit” Mix media Excellence award 2009

Sleeping in peace” Oil, Honorable Mention, Sacramento Fine Art Center (SFAC), 2009

“ Some Holy Things” Water color, Excellence award, SFAC, 2007

 Solar Eclipse” Oil, Second Place, SFAC, 2006

Silence Color”  Oil, Second Place The League Of Carmichael Artists Presents Sacramento     Fine Art Center 1991

Old Man” Oil, Honorable Mention, Sacramento Fine Art Center 1990

The nature’s color” Oil, Sacramento Fine Art Center 1990

Reflection” Oil, Honorable Mention 1989

Đã tham dự trên 40 cuộc triển lãm chung và cá nhân tại Việt Nam và nhiều quốc gia từ 1965 đến 2009.

Tháng 4 năm 2005 triển lãm tranh ( thập niên 80 -90) va ra mắt Tập Tranh & Thơ Thanh Trí tại miền Nam California Hoa Kỳ,.

Tác phẩm đã xuất bản : Tranh và Thơ Thanh Trí (Hoa Kỳ, 2004).

 

Biography of the artist:

– 1961: Thanh Tri Nguyen was an honor graduate of the First Class (1957- 1961) of Hue National College of Arts.

– 1962: Graduated from National College of Arts, Teaching Departement, Gia Dinh Saigon, Vietnam.

– Immigrated to the USA in 1987, she first worked as freelance artist then going back to Cosumnes River College of Sacramento to refresh her painting techniques and to study Design Drafting, and was graduated in 1993.

– 1965 to 2009, either as a host or contributor, she had 40 exhibitions in Vietnam and in foreign countries. Her last solo exhibition was held in Southern California, in April 2005.

– Art teachers for 24 years at different high schools in Nha Trang (Nha Trang High School for Girls, Han Thuyen) and in Saigon (Nguyen Du, Van Hien), and art classes.

– Awards :

Autumn forest spirit” Mix media Excellence award 2009

Sleeping in peace” Oil, Honorable Mention, Sacramento Fine Art Center (SFAC), 2009

“ Some Holy Things” Water color, Excellence award, SFAC, 2007

 Solar Eclipse” Oil, Second Place, SFAC, 2006

Silence Color”  Oil, Second Place The League Of Carmichael Artists Presents Sacramento     Fine Art Center 1991

Old Man” Oil, Honorable Mention, Sacramento Fine Art Center 1990

The nature’s color” Oil, Sacramento Fine Art Center 1990

Reflection” Oil, Honorable Mention 1989

Her literature works: Tranh và Thơ Thanh Trí – Paintings and Poems by Thanh Trí (USA 2004)

Bài viết liên quan