Họa Sĩ THANH TRÍ TRANH TRỪU TƯỢNG – ABSTRACT

Linh Hồn Nghệ Thuật và Bóng Thời Gian

The artist’s spirit and the shadow of time

Giọt Rượu Nồng –A drop of Love wine

Untitle

Đốm Lửa Tâm Linh –Fire of love

Tình Yêu Hiện Hữu

Chiếc Nôi

Trời Trăng Một Thoáng Giao Duyên – Eclipse

Trăng và Thi Nhân-The Moon and the Poet

Đá,sỏi và bảng màu – Palette

Bài viết liên quan