HUẾ CHỜ

 

Nhạc : Cao Hữu Điền

Thơ : Nguyễn Phước

Ca sĩ : Thu Vàng

Thực Hiện : Trần Quang Lộc

Về đi em nhớ lắm !

Mặt trăng như ai vẽ

Lên bầu trời trầm ngâm

Dù không hề đêm rằm

Về đi em nhớ lắm !

Dòng sông như đã quên

Rằng lòng em là bến

Gió cuộn hồn lăn tăn

Về đi em nhớ lắm !

Hình như đêm đã khuya

Mà em còn đăm đăm

Chút vân mồng xa xăm

Về đi em nhớ lắm !

Ở bên này là sông

Ở bên kia là nắng

Em ở giữa hiên không

Về đi em nhớ lắm !

Ở bên tê là mộng

Ở bên tê lũ tằm

Đang dệt nỗi chờ mong

Ở bên tê là mộng

Ở bên tê lũ tằm

Đang dệt mối chờ mong

Nguyễn Phước

( Mùa Đông Xuân 2005-2006 )

Bài viết liên quan