Khi cuộc chiến đi qua

Nhạc Trần Quang Lộc

Tác giả trình bày

Một người lính Mỹ thăm lại Củ Chi

Khom lưng trong địa đạo thấy gì và nghĩ gì

Một người dũng sĩ tóc giờ đã trắng

Mời nhau uống rượu ở trên cánh đồng

Bàng hoàng luyến nhớ thăm lại cảnh xưa

Bao đau thương tàn rồi uống mừng ngày thanh bình

Một thời nước mắt thôi thì quên hết

Để những cháu con biết thời hòa bình

Biết bao nhiêu lính Mỹ đã chết trên đất nầy

Biết bao nhiêu dân Việt thân xác vùi trong cây

Cả hai cùng lặng lẽ khi nhìn vào mắt nhau

Có cái gì thức dậy giống như là nỗi đau

Giòng đời chớp mắt những chuyện được thua

Khi quay lưng ngồi lại thấy yên vui tấm lòng

Tình người thắm thiết từ dòng máu nóng

Để những yêu thương nuôi mãi cuộc đời dài

Bài viết liên quan