LỘC MINH ĐÌNH THI THẢO

“Qua 197 bài thơ chữ Hán, thi ông Ưng Bình Thúc Giạ Thị đưa người đọc về thế giới phong lưu của hàng ‎quan lại mặc khách ngày xưa. Người đọc cảm thấy buồn vui lẫn lộn, tình cảm dạt dào và có được những ‎cảm giác nhớ nhung chất ngất, bên tai còn nghe văng vẳng đâu đây những tiếng cười vui với những nhịp ‎trống, lời ca, tiếng hát, câu hò của khách thơ, của ca nữ trong những dịp vui ca Huế, ca Trù hay trong những ‎lúc dạo chơi với núi non, trăng thanh, gió mát, hoa tươi, cỏ đẹp, núi biếc, sông mờ, thuyền chèo… ở miền ‎trung nước Việt trong những năm khoảng giữa thế kỷ XX. Với những vần thơ cô đọng nhưng dễ rung cảm con ‎tim, người đọc dễ cảm nhận được ý nghĩa của tình người qua những vần thơ chữ Hán trong tập Lộc Minh Đình ‎Thi Thảo.”‎


Nguyễn Hữu Vinh, Taiwan, 2002


Mục lục

Cảm tạ

Tựa, Tôn Nữ Hỷ Khương

Lời người dịch, Nguyễn Hữu Vinh

Tiểu sử Ưng Bình Thúc Giạ Thị, Phan Thê Roanh

LỘC MINH ĐÌNH THI THẢO (sample)

Bạt, Trần Uyên Thi

Sách tham khảo

Liên lạc : Viện Việt Học :

Institute of Vietnamese Studies
P.O. Box 11900‎
Westminster, CA 92683, USA
Tel: 714-775-2050‎
E-mail: ivsstaff@yahoo.com

Bài viết liên quan