LÒNG TA ĐÃ GIÓ

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 – 2004)

Tiếng hát Yến Phương

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Hòang Ngọc Đức

Mai sau khi ước mơ không là

cuộc đời tìm đâu thoáng mắt ban sơ

Cầm tay lễ trong đời

Mai sau khi có mưa khuya gọi tình về

Đời mênh mông quá thuyền xưa lạc hướng rồi

Em có chờ cũng hoài thôi

Trên cuộc lữ hư phù

Đời chẳng đổi đời

Lòng ta đã gió

Nắng mưa chưa phai mầu trăng

Tháng năm thêm nặng vai tình mà thôi

Thôi em mai cỏ rêu sẽ xanh mộ phần

Còn chi để nhớ hay quên

Tình ơi có thiết tha

Sông ơi chở giúp ta bao nhiêu ưu phiền

Cho hồn ta chóng nguôi mê

Nhẹ bước phiêu bồng vào nghìn thu

Bài viết liên quan