NGẪU HỨNG THÁNG TƯ

Tặng  Cao Điền , Đoàn, Thọ, Lâm

 

Nghe mộng người vẫn xanh lòng đại hải 

Tủi phận bèo quanh quẩn một khúc sông

Vẫn mỗi ngày  giòng triều  lên hai bận

Ngó mây trời sao lắm nỗi phân vân

 

Ta đứng lại mà người đi muôn thuở

Nên ngu ngơ đàn lạc điệu giữa đời

Nghe “cô độc như một lòai chim cú “

Rúc màn sương cho dậy ánh trăng chơi

 

Hoàng Ngọc Đức

Thanh Đa Xứ 29-4-2006

Bài viết liên quan