ƠN MẸ SUỐI TỪ

ƠN MẸ SUỐI TỪ

 Kính lạy Mẹ Quán Thế Âm.

Mẹ ruột của con sinh con ra bằng xương bằng thịt nhưng chỉ được gần nhau từng chặng cuộc đời.

Mẹ Quán Thế Âm nghe tiếng trần gian cứu độ là Mẹ của muôn loài và muôn đời; của từng nháy mắt thoáng qua và ngàn năm miên viễn.

Mẹ Quán Thế Âm áo trắng thiên tiên mà vô hình vô ảnh nên ứng thân hiển hiện hằng hà sa số hình tướng bên niềm tin, cạnh tai ách và giữa cuộc đời.

Cung nghinh và quán niệm ơn Mẹ:

Ngày 14 tháng 7 năm 1982, thuyền 1789 gặp nạn trên biển Đông. Chúng con đã một lòng nguyện cầu Quán Thế Âm cứu độ và 21 người còn sống sót cho đến ngày nay.

Chúng con cùng đốt nén tâm hương lắng lòng ngưỡng nguyện nhân ngày vía Mẹ 19-2:

 

Mẹ là mẹ Quán Thế Âm,
Thinh không vọng tiếng sóng ngầm bên tai.
Tiếng thế gian tiếng trần ai,
Mênh mông biển rộng sông dài trời cao.
Sóng cuồng lãng ba đào bão tố,
Ghe nan tre gãy đổ dập vùi;
Nhỏ hơn hạt bụi phận người,
Bên bờ sinh tử khóc cười về đâu.
Giờ tuyệt vọng nguyện cầu tiếp độ,
Mẹ Quán Âm cứu khổ đàn con:
Buông tay thần chết gọi hồn,
Nghe trong ớn lạnh dập dồn tử sinh.
Đảo Hải Nam liễu xanh hiển hiện,
Áo trắng bay bờ biển cát vàng.
Mây lành gió tạnh mưa tan,
Đàn con sống sót bàng hoàng lệ rơi.
Quán Thế Âm đất trời miên viễn,
Cõi trần gian nghe tiếng kêu cầu,
Hồng trần bể khổ thương đau,
Tiếng kêu dậy đất lời gào thức mây.
Mẹ ứng hiện Đông Tây kim cổ,
Năng lượng lành sẵn có tự thân,
Siêu âm khởi động sóng tâm,
Hết lòng cầu cứu ứng thân trùng trùng.
Từ vương giả chí cùng dân dã,
Nỗi đau nào sang cả hơn thua,

Mẹ hiền từ cõi sơ xưa,

Về trong hiện tại kế thừa mai sau.

Mẹ nối kết sóng đầu vũ trụ

Luân lưu từ vô thủy vô chung.

Từ bi thánh thiện vô cùng 

Suối từ ơn Mẹ Quán Âm cứu đời.

Sacramento ngày cuối năm Quý Mão

    Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn

            (Captain 1789)

Bài viết liên quan