T I Ễ N B I Ệ T T R Ầ N Q U A N G L Ộ C

[ƠN VỀ]*

Về đây. về tới đây rồi
áo the xanh bận guốc cời mộc lên
về đây tâm sự rất bền
hồn cao thả với hàn huyên nhạc trời
miệng cười về với lộc tươi
ngô khoai hạt lúa phiên đời tứ ân

h o à n g x u â n s ơn
7 tháng 6 năm 2020-06-07


* ý từ ca khúc Về Đây Nghe Em của Trần Quang Lộc&A Khuê

Bài viết liên quan