THÀ XƯA

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 – 2004)

Tiếng hát Yến Phượng

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Hòang Ngọc Đức

 

Rồi đêm vây xiết đời,

có ai không cuối đường xa

Tìm qua đồi nhớ,

khóc sông trôi không chờ mây

Quên cũng không nguôi

thương cũng chưa đành

 vương vấn  hòai người ơi.

 

Từ em như bóng chiều,

có ai đâu hiểu đời sâu.

Tìm qua đồi gió,

tóc không bay trên đồi hoang

Vai áo em mang theo gió khô mơ

nên úa vàng rừng thu

 

Đời sống cũng heo may như tình em

Thời gian, dòng dâu biển chở tang thương lấp ngày xanh

Thương nhau tay chẳng đủ  dài ngăn gió đường xa

Thôi quên, tình lá chín tránh được không gió lòng lên

Thà xưa em cứ là thóang mây bay qua đời nhau

Thì đâu giờ đây mãi xót xa đau đời nhau

Mộng ước phai tàn, sầu cũ chưa tan, như núi nặng tình ta

 

Người đến như khải huyền

giữa hôn mê cung đời ta.

Rồi gieo mộng ước

để thiên thu nở mù xa

Nay tóc xưa không xanh mãi dòng chờ,

vương vấn hòai người ơi

Bài viết liên quan