THANH KHÚC MI ĐOẢN

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 – 2004)

Tiếng hát Thiên Thanh

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Hòang Ngọc Đức

 


 

 

Rồi là cơn giông

Rồi là khói sóng

Rồi là hư không

Dẫu mai mơ ước có hồng

Dẫu mai chăn gối có nồng

Dẫu mai vĩnh phúc có còn nữa chi

DK

Người ngồi bên song mơ chi mây trời

người ngoài lao đao theo nắng thu gầy

Rồi ngày tay xuôi mắt có đưa tình ?

Dục vọng hư danh còn vướng chân người ?

Là gì em ơi bên kia căn phần

Nụ cười nước mắt còn ướp hương đời ?

 

Hình hài đam mê 

Hận thù yêu thương rồi là hư không

Luyến chi  cõi thế hư phù

Khoác chi chiếc áo danh hờ

Tiếc chi câu nói ân tình bèo mây ?

                              

NTT ( 1972)

Bài viết liên quan