TRÊN NỖI MUỘN MÀNG

Nhạc và lời Nguyễn thanh Tịnh (1949 – 2004)

piano : Minh Châu, Vĩnh Hùng

violon : Hòang Ngọc Đức

Nhìn nhau buồn không nói nên lời

Tìm nhau tình đã xuôi dòng sầu

Người ơi bao tháng năm hao gầy

Là đây khăn gói gian truân này

Ngày mai rồi cũng xuôi theo đời

Người tình hỡi xin hãy quên như lá quên cây

Vì ngàn sau là những chuyện hoang đường

Nụ hôn ngày đó trao nhau

Như là vết thương hằn sâu

trên tim người nỗi muộn màng

Gặp nhau hoàng hôn nhuốm cuộc tình

Thuyền mơ thuở ấy lênh đênh rồi

Người ơi bao ước mơ không là

Đời tôi đã xót xa nhiều rồi

Nhìn nhau mình chỉ thêm buồn thôi

Bài viết liên quan