BỞI THU LÀ HUẾ

Hạnh phúc như tuổi thơ
Đi trên đường ước mơ
Lời hẹn thề cánh mỏng
Bay tìm nhau vu vơ

Hoa bâng khuâng thuở ấy
Nở vàng cửa Hậu xưa
Thu về qua xóm Huế
Trời nắng nắng mưa mưa

Năm mươi năm ngoái lại
Nhà số cũ rêu mờ
Bóng em lần tràng hạt
Sau cửa kính rào thưa

Người yêu Huế vì thu
Hay bởi thu là Huế
Dung nhan buồn đổ lệ
Hoài nắng nắng mưa mưa

Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan