ĐÊM ĐỌC KINH THƠ

Thầm đọc bao lần Chú Đại Bi

Mật ngôn thâm diệu lý tương tri

Đêm đêm bảy biến kinh trầm lắng

Như thuở yêu em chẳng hiểu gì

 

Ngày ấy làm thơ cá nghe kinh

Sư ông gõ mõ suối tâm minh

Bởi không chấp tướng mà nghe tánh

Nâng áo hoàng hoa quán tuyệt tình

 

Yêu Chú Đại Bi vì chẳng hiểu

Không gian tròn vẹn bởi xa vời

Nắng vàng mây trắng tình chung thủy

Mãi mãi bên nhau chẳng một lời

 

Em ngủ lá sen xanh đáy mắt

Mảnh hồn du tử mịn như tơ

Yêu nhau chỉ sợ tình xao động

Mái tóc trầm hương xỏa dại khờ 

 

Em nhé kinh ơi tình tri kỷ

Chuông ngân khánh điểm mõ gieo duyên

Trang kinh liễu nghĩa vì không tiếng

Có chữ lời không niệm tứ thiền

 

Kinh văn không hiểu mà tâm cảm

Lời chú thiên tiên vọng xuống trần

Chiếm ngự lòng ta là cõi tịnh

Không lời mà thấu cảm trọn thân tâm

Đêm trăng Phật Đản 2567. Cali 2-6-2023

           Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan