CHỈ TÌNH YÊU MUA ĐƯỢC TÌNH YÊU


Thiên nhiên tồn tại do hấp lực
Sinh vật gần nhau tự bản năng
Tan hợp sinh tồn như nhật nguyệt
Chỉ con người mới có tình yêu

Tình yêu là biết buồn không nói
Là nhớ bâng khuâng tiếng thở dài
Là nói lòng nghe trong vắng lặng
Là duyên tình mộng sống cho người

Tình yêu tròn trịa trăng mười sáu
Chưa nếm tâm tư đã ngọt rồi
Xa vẫn mong dài thêm vạn dặm
Sỏi đá hoa ngàn sống có đôi

Nhân thế hiểu nhầm trăng của núi
Mà đem tiền bạc tạo ân tình
Hạc vàng bay vút trong hoang tưởng
Nắng không về để lạnh bình minh

Quân vương vàng chất cao đầu núi
Tình vẫn nghèo khi chưa biết yêu
Vật chất xa ngoài tầm tay với
Chỉ tình yêu mua được tình yêu

Nguyên Thọ TKĐ

Bài viết liên quan