CÓ HAY KHÔNG , HAWAII

Trần Kiêm Đoàn                                

Tặng LK

 

Sủi tăm nhúm bọt trên đầu sóng

Có là ta hay chẳng có ai

Tiếng biển động tiếng thạch sùng chặc lưỡi

Có hay không cũng hết một đêm dài

 

Em về đốm bạc trên đầu sóng

Biển xanh rờn em vẫn trắng phau

Nỗi lặng lẽ có riêng lời tình tự

Biển không chìm nên biển rất sâu

 

Sóng vỗ bờ và dấu chân trên cát

Chẳng đi chung từ thuở mới ban sơ

Chân in dấu sóng lùa cơn phẳng lặng

Đáy xôn xao trên mặt vẫn ơ hờ

 

Đời cứ thế như buổi chiều trên biển

Nắng Tây phương hong đậm mắt nâu

Trời sẽ tối đêm về em hiển hiện

Có hay không bóng tối cũng chung màu

 

Trần Kiêm Đoàn                                

Đảo Maui Hè 06

Bài viết liên quan