EM NGỦ TRÊN LÁ SEN


 

 

 

 

 

Em nhẹ như sương khói
Mơ hồ như khói sương
Bờ bên kia vời vợi
Đi một đời chưa tới
Hoàng hôn đã đến rồi

Về thôi em về thôi
Tóc mây pha màu bạc
Trầm hương xưa bát ngát
Đã bay lạc thiên đường
Trùng dương về gối đất

Những mùa xuân xanh tươm
Những mùa hè nắng gắt
Thu sang rồi cũng nhạt
Đông tới lạnh rừng băng
Có ai còn không mất

Đã về và đã tới
Giọt nước nguồn sông xưa
Không tìm mà chẳng hẹn
Chẳng đi mà không đến
Em ngủ trên lá sen

1-26-19 ngẫu hứng lý liên hoa
Trần Kiêm Đoàn

Bài viết liên quan