em ơi, em có về hay chưa

EM ƠI – EM CÓ VỀ HAY CHƯA

Nỗi buồn như đám mây:

Đến.  Mưa.  Rồi tạnh.

Sẽ trở lại sớm mai lành hé nắng.

Trời yên, biển lặng và mây đi qua.

Có nỗi buồn không như đám mây

Chẳng đến chẳng đi mà phủ kín đời nầy

Một khe hở cho ngày mai không có

Em gọi đó là nỗi buồn thiên cổ

Là tử sinh bể khổ giữa đời

Là thiên tiên phần số mỗi người

Là nợ tổ tông lưu đày bắt tội

Em nhốt mãi nỗi buồn trong bóng tối

Kinh đọc hoài sám hối áo ni cô (ma xơ?)

Em là em – em của ngàn xưa

Vũ trụ trong em có tự bao giờ

Vẫn trong kén bên bờ sinh tử

Cửa vui buồn chỉ có em khép mở

Thả lũ buồn lùa một mớ niềm vui

Đời không buồn sao em ngậm ngùi

Đời không vui sao em chờ đợi

Em ơi, em có về hay chưa… ?!

Trần Kiêm Đoàn

Roseville, mùa Halloween 2007

 

DEAR ONE – HAVE YOU RETURNED YET

The sorrow is like the bursting cloud:

Arrives. Rains. Ceases.

The sun will shine in the morning

The peaceful heaven and calm seas:

The cloud is blown away

The sorrow is not like the bursting cloud

Hang over our head without coming or going

Not a single hope for tomorrow per saying

You call it the Sorrow of mankind

In the sea of suffering to be born, to live and to die

Everyone meets such destiny

since beginning of time

In exile to pay for the ancestors’ debts and crimes

You always hide the sorrow in the dark shadow

Repeatingly praying days and nights as you go

You are YOU – Dear one of yesteryears

Within you the universe always resides

Within the cacoon on the verge of death and life

The joy or the sorrow only You who can find

Let go of the sorrow, welcome happiness

Life is not sad so you should not be

Life is joyless so you should not wait

Dear one, have you returned yet…?!

Huong Sa Mac

Boston, Mass, Oct. 2007

Bài viết liên quan