giọt sương đầu ngọn cỏ

Bạn hiền,
Sớm đầu năm dương lịch 2015, tại hạ đang ngồi uống trà xanh một mình. Con cháu về thăm rủ nhau đi trượt tuyết ở Lake Tahoe từ lúc 5 giờ sáng. Mở mail, bỗng dưng thấy hình Brigitte Bardot, tài tử nổi tiếng được mệnh danh là “cô đào nguyên tử” từ thời mình còn học tiểu học. Nay là một “bà già i-meo”. Tự nhiên mình nghĩ đến sự vô thường của cuộc sống và đọc một chút thơ, dịch vài câu thơ và làm thơ… Hán, Việt, Tây, Tàu tạp-pí-lù cho vui với ước mong tìm “cái Thường” trong sự Vô Thường của cuộc sống.
Chúc các bạn đôi khi cũng ráng đi tìm cái vui nho nhỏ, cái “thường” tẩn mẩn và cái buồn sương khói với bóng dáng giọt sương đầu ngọn cỏ như thế.
Tkđ

Brigitte Bardot thời xuân xanh và thời lên lão

Dịch âm

Thị đệ tử
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô,
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô.
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý,
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

Vạn Hạnh Thiền Sư
 

Dịch thơ
Dặn học trò
Thân như ánh chớp có rồi không,
Cây cối xuân tươi, thu héo hon
Thế cuộc mất còn chi phải sợ
Được thua đầu cỏ giọt sương trong.

Nguyên Thọ tkđ
Nguyên Tác
示弟子
身如電影有還無,
萬木春榮秋又枯。
任運盛衰無怖畏,
盛衰如露草頭鋪。

Impermanence of Life
Regard this phantom world
As a star at dawn, a bubble in a stream,
A flash of lightning in a summer cloud
A flickering lamp — a phantom — and a dream.


This being human is a guest house.
Every morning a new arrival.


A joy, a depression, a meanness,
some momentary awareness comes
as an unexpected visitor.


Welcome and entertain them all!
Even if they’re a crowd of sorrows,
who violently sweep your house
empty of its furniture,
still, treat each guest honorably.
He may be clearing you out
for some new delight.


The dark thought, the shame, the malice,
meet them at the door laughing,
and invite them in.


Be grateful for whoever comes,
because each has been sent
as a guide from beyond.

 

Bài viết liên quan