Hái lộc đầu xuân năm Mậu Tý

                                                    Không còn giấy mực khai thơ

                                                     Đầu năm nắm chuột gõ hờ viết chơi…

                                                                                                  tkđ

 

Đốt lửa Giao Thừa lên đi em

Đêm nay Trừ Tịch vốn không đèn

Ba Mươi trăng lặng trong lòng đất

Như nỗi buồn xưa nghe rất quen

Nhớ không thuở ấy ta còn Mẹ

Quê nghèo đón Tết khói hương bay

Nhang trầm vực hết hồn xưa dậy

Có bóng ai quen chén rượu đầy

Canh nồi bánh tét canh… hồn nước

Nước cạn rồi bánh chín với ai

Lửa đêm ấm củi hồn thơ dại

Bánh xanh đều áo mẹ vá vai

Nửa khuya pháo nổ bên hàng xóm

Mình đập thùng không tiếng cũng dòn

Em đã chọn rồi may áo mới

Đời mẹ nghèo có áo… pháo không!

Trời đất giao mùa sao ngủ được

Lá cũ ban chiều lá mới thay

Lễ chùa hái lộc không ngắt lấy

Miếng đời vui nắm gọn trong tay…

… Sáng nay Mồng Một ở quê người

Cũng có mùa Xuân đến giữa đời

Hái lộc đầu năm lên cúng Mẹ

Tháng năm chồng chất lá còn tươi

Đã hết mùa vui khoe áo mới

Chắt chiu tấm cám chuyện qua rồi

Ngày xưa, hiện tại và chưa tới

Quên hết, quên ta, giữ nụ cười.

Trần Kiêm Đoàn

Cali, Mồng Một Xuân Mậu Tý, 2008

Bài viết liên quan