Khai bút đầu năm tây

Hồ trường rót hết hay chưa,

Nửa lưng chén cạn, nửa chừa mai sau…

 

Từ buổi ra đi tìm cuộc sống

Cứ mỗi Xuân về nhớ cố hương

Phong Châu lạc tích buồn trăm trứng

Man mác hồn quê giữa mộng thường

Chiều nay cứ ngỡ Ba Mươi Tết

Ngó bóng ta bà đón lịch Tây

Súng Mỹ Giao Thừa như pháo Việt

Quê Người, quê Mẹ đón ai đây

Một năm cũng chỉ mười hai tháng

Sớm tối trời trăng cũng một ngày

Bên nớ, bên ni còn lận đận

Đói nghèo, sang cả có ai hay

Rủ nhau dăm đứa chiều khai hội

Đất Mỹ nhớ nhà nhắm rượu cay

Gái Xuân Nguyễn Bính ngây ngây hát

Sài Gòn thuở ấy tình ca say

Mặc ai khai hỏa ta khai rượu

Nhà văn khai bút gió khai trầm

Mở tung cánh cửa không rào giậu

Lối vào không ngõ nẻo khai tâm!

                                    Trần Kiêm Đoàn

                                    Shade Tree, chiều cuối năm 2007

Bài viết liên quan